Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 02/03/2017, 16:20

Nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các quận-huyện thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).

 

Đồng thời Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở-ngành liên quan tham mưu cho UBND Thành phố trình HĐND TPHCM để bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, trong đó đảm bảo 100% người dân thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên được tham gia; tăng cường hoạt động tuyên truyền, để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong tham gia BHYT.

 

UBND Thành phố cũng giao Sở Y tế nghiên cứu, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, không phân biệt đối với người bệnh có thẻ BHYT; nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ đóng BHYT cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia BHYT; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT của các bệnh viện.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên (đảm bảo năm 2017 tham gia 100% BHYT); chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện pháp luật về BHYT của học sinh, sinh viên…

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: