Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 11/08/2017, 16:40

Bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch”

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã quyết định bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại Khoản 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C, Phần 2 Phụ lục 13 Mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10-12-2016 của UBND Thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn TPHCM vì không phù hợp quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-8-2017. 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: