Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 22/08/2017, 16:05

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trên địa bàn TPHCM đến năm 2020

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trên địa bàn TPHCM đến năm 2020.

 

Tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố nhằm mục tiêu củng cố hành vi tiêu dùng xanh trong cộng đồng người dân; cải thiện hoạt động sản xuất xanh, đặc biệt là hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ tiến đến nền kinh tế cacbon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính; giảm mức tiêu hao các loại năng lượng (điện, than, dầu, khí đốt); tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo; thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai; ứng dụng giải pháp công nghệ thông minh trong từng ngành, từng lĩnh vực.

 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất thông qua việc tập trung đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao động, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức, công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phục vụ nông thôn…; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh thông qua việc hướng dẫn người tiêu dùng thay đổi quan niệm tiêu dùng, lối sống lành mạnh, chú trọng bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng; khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm xanh không bị ô nhiễm hoặc có lợi cho sức khỏe cộng đồng (sử dụng sản phẩm có nhãn sinh thái, nhãn tiết kiệm năng lượng…); tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về giảm thiểu việc phát sinh chất thải trong hoạt động, sản xuất, phân phối và tiêu dùng; phát triển đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng hình thức khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia trồng cây theo quy hoạch được duyệt;… 

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: