Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 08/09/2017, 14:55

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao và UBND các quận-huyện tiếp tục nâng cao nhận thức đối với cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC), đồng thời tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 4/10/2017.

 

Theo đó, các sở-ngành, UBND các quận-huyện cần củng cố kiện toàn hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về PCCC để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31/12/2013 của UBND TP về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn TP có hiệu quả.

 

Các sở, ban, ngành, quận, huyện tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như: thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC, tổ chức xe hoa, xe loa cổ động, tổ chức mít tinh, hội thao, hội thảo, diễn tập phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

 

Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói nhân dân TP và các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền các hoạt động về PCCC nhân dịp 4/10 và mùa khô năm 2018. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Cảnh sát PCCC TP treo các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC dọc các trục đường chính, các trung tâm và nơi tập trung đông người trên địa bàn TP.

 

Cảnh sát PCCC TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa; tham mưu hướng dẫn thành lập Đội PCCC chuyên ngành trên địa bàn TP; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện triển khai thực hiện các biện pháp xử lý cơ sở có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư…

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: