Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 21/11/2017, 10:55

Khẩn trương báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2017

(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác thi hành án hành chính trong năm 2017.

Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP tham mưu trình tự triển khai thi hành án hành chính đối với trường hợp bản án tuyên hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, hành vi hành chính; phối hợp với các sở-ngành có liên quan phân tích nguyên nhân đối với 56 trường hợp vụ án mà quyết định hành chính/hành vi hành chính bị cơ quan tòa án hủy và đề xuất giải pháp khắc phục để tránh lập lại sai sót (nếu có).


 

Cục Thi hành án dân sự TP sẽ tham mưu UBND TP chỉ đạo thi hành đối với 20 trường hợp bản án, quyết định hành chính chưa thi hành xong.


* UBND TP cũng kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thống kê báo cáo thi hành án hành chính, tình hình theo dõi việc thi hành án hành chính, ban hành các biểu mẫu thống nhất để địa phương chủ động triển khai thực hiện từ đầu kỳ báo cáo; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án hành chính cho cơ quan thi hành án tại địa phương; ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc cho UBND các cấp đối với công tác quản lý hành chính nhà nước về công tác tham gia tố tụng hành chính, thi hành án hành chính…

 

Theo VP UBND TPHCM

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: