Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 24/11/2017, 15:00

Thực hiện Chương trình quản trị đất đai thông minh

(HCM CityWeb) - Nhằm thử nghiệm công nghệ mới trong cập nhật chỉnh lý bản đồ địa chính, UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin cần thiết cho các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới; đề xuất kế hoạch hợp tác với Ngân hàng Thế giới để thực hiện Chương trình quản trị đất đai thông minh trong năm 2017-2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị chủ trì tiếp tục làm việc với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới để tham mưu UBND TP về các thủ tục để tiếp nhận, thực hiện các chương trình, dự án quản lý đất dành cho phát triển đô thị.

Theo VP UBND TPHCM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: