Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 24/11/2017, 14:55

Đấu giá quyền sử dụng đất tại lô đất ký hiệu số 7-1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(HCM CityWeb) - Liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn nghỉ dưỡng đô thị tại lô đất ký hiệu 7-1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP đã chấp thuận quy trình đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp và điều kiện tham gia đấu giá thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Luật Đấu giá tài sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận đảm bảo các đối tượng tham gia đấu giá không vi phạm pháp luật về đất đai đối với dự án khác.

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản căn cứ vào các điều kiện tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, công bố công khai danh sách các đối tượng đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá.


Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao xác định giá trị công trình dự án để xác định vốn thuộc sở hữu, làm cơ sở thực hiện dự án đối với đối tượng tham gia đấu giá.

 

Theo VP UBND TPHCM

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: