Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 01/12/2017, 14:30

Đề án mẫu vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận-huyện

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã ban hành Đề án mẫu vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận-huyện.

 

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận-huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và Thanh tra quận (huyện).

 

 

 

UBND quận-huyện không xây dựng thêm vị trí so với danh mục vị trí việc làm được duyệt.

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: