Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 14/12/2017, 10:55

Kế hoạch thực hiện “Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2018

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện “Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” năm 2018 và Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở của TP”.

Trước ngày 30/12/2018, các đơn vị liên quan phải trình UBND TP về Đề án Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Đề án Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP; Đề án Xây dựng Trung tâm An toàn thông tin TP; Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, công khai nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai Đề án của năm 2018; Báo cáo sơ kết kết quả hợp tác giữa UBND TP với các đơn vị; hoàn tất việc ký kết thỏa thuận phối hợp giữa UBND TP và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).


Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội chợ, Hội nghị chuyên đề về kêu gọi đầu tư thực hiện các nội dung của Đề án trước ngày 20/1/2018.

 

Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin, báo cáo Thường trực Ban Điều hành trước ngày 30/3/2018.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng giao UBND quận 1, quận 12 và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị Thủ Thiêm xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện Đề án thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Thường trực Ban Điều hành trước ngày 20/1/2018. 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: