Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 09/02/2018, 10:30

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

(HCM CityWeb) – Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

 

Quang cảnh hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cho thấy, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2017, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội.

 

Các bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát nhằm sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, khắc phục các chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

 

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hạ tầng công nghệ thông tin đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

 

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4.

 

Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. T lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4.

  

Kết quả CCHC của TPHCM năm 2017


Báo cáo tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết TP cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: Minh Thư


Đối với TP, trong năm 2017, công tác CCHC của TP tiếp tục được đẩy mạnh, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt tập trung của Thành ủy, UBND TP cũng như sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị các cấp. UBND TP đã chỉ đạo duyệt nhiệm vụ CCHC của từng đơn vị. Công tác này đã có nhiều tiến bộ với một số kết quả đáng khích lệ như: Ban Chỉ đạo CCHC TP cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp Giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức đồng thời khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP; đề xuất HĐND TP tổ chức kỳ họp chuyên đề về giám sát công tác CCHC "Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP" và ban hành nghị quyết để các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2018-2020; xây dựng, công bố và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025".


TP đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đến nay dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có 616 dịch vụ, mức độ 4 có 69 dịch vụ. Đặc biệt, một số cơ chế thí điểm đã được triển khai như cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được rút ngắn từ 142 ngày xuống còn 42 ngày; rút gọn quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại quận 7 xuống còn 3 ngày;... TP đã cắt giảm 18 thủ tục hành chính; thực hiện một số hoạt động tiết kiệm cho ngân sách như gửi thư mời và văn bản trên mạng, riêng Văn phòng UBND TP năm 2017 đã tiết kiệm được 23 tỷ đồng, UBND 24 quận-huyện theo đánh giá sơ bộ tiết kiệm được khoảng 50 tỷ đồng;...


Năm 2018, chính quyền TP tiếp tục xác định là năm "Năm thực hiện CCHC - Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền TP" bằng nhiều giải pháp hiệu quả và hiệu lực, góp phần giúp TP đạt mức tăng trưởng GRDP 8,4% và thu ngân sách nhà nước đạt 376.380 tỷ đồng; phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đạt trên 90%, có 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt hơn 50%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%.


TP cũng phấn đấu năm 2018 đạt đánh giá chỉ số PCI nằm trong top 5, PAPI trong top 16, PAR Index trong top 10.

  

Các nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2018

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, vì vậy các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đó là, tiếp tục phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về CCHC, cải cách thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”; gắn kết chặt chẽ công tác CCHC của bộ, ngành với CCHC của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong CCHC của từng ngành, lĩnh vực.

 

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật.

 

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch...; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác CCHC.

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định; tăng cường công tác truyền thông, công bố công khai, minh bạch để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo ra sự đồng thuận của xã hội, người dân được hưởng thụ hiệu quả của công cuộc CCHC.

 

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa Trung ương và địa phương. 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: