Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 27/03/2018, 10:00

Lắp đặt thêm trụ nước chữa cháy trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn TP, UBND TP sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn TP phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và tình hình thực tế quy hoạch phát triển đô thị của TP.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP lắp đặt mới và lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy theo dự án Quy hoạch ngành phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TPHCM đến năm 2025; tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, đảm bảo nguồn nước truyền dẫn đến trụ nước chữa cháy được liên tục, đầy đủ để phục vụ công tác chữa cháy; điều phối mạng lưới cấp nước để tăng áp lực nước tại các địa điểm, khu vực khi có yêu cầu của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.


Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời việc thi công các công trình cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị có ảnh hưởng đến hoạt động của trụ nước chữa cháy trên địa bàn TP.

 

UBND các quận-huyện cần tăng cường kiểm tra tình trạng hoạt động của trụ nước chữa cháy và đề xuất sửa chữa trụ bị hư hỏng; quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng, các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông, phải đồng bộ với việc cải tạo hệ thống cấp nước chữa cháy cho phù hợp, không để việc thi công ảnh hưởng đến trụ nước chữa cháy.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ ban hành bộ định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy tu sửa chữa trụ nước chữa cháy trên địa bàn TP và cấp kinh phí kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, thay mới trụ nước chữa cháy.   

 

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: