Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 31/05/2018, 14:10

Ban hành mới 1 thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính là “hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội”.


TNN.


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: