Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 15/06/2018, 09:45

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong quy hoạch các dự án chưa triển khai trên địa bàn Khu đô thị Nam TP

(HCM CityWeb) - Liên quan đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác trong quy hoạch các dự án chưa triển khai trên địa bàn Khu đô thị Nam TP, UBND TP đã yêu cầu UBND huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè có văn bản trả lời công khai, minh bạch cho người dân đối với nhóm các dự án đã có quyết định thu hồi đất (gồm Khu B, C, D, E).

 

Đối với nhóm các dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND TP sẽ xem xét từng trường hợp (gồm dự án Khu Đại học Hưng Long và dự án Khu đô thị Cảng Hiệp Phước).


 

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu theo hướng cho phép người sử dụng đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng đô thị, nhưng có kiểm soát về cấp phép và kiểm tra xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển của TP, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích của người dân.

 


TNN.

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: