Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 5, Ngày 26/07/2018, 14:35

Lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo đến tất cả người lao động và chính quyền, cấp ủy các cấp

(HCM CityWeb) - Sáng 26/7, Hội thảo khoa học với chủ đề “Khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển TPHCM giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo” do Thành ủy TPHCM tổ chức đã diễn ra. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội thảo.

 

Toàn cảnh hội thảo

 

Cùng tham dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, lãnh đạo các quận, huyện và đội ngũ trí thức trẻ.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần đúc kết, tổng kết những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng Đảng; quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng. Hội thảo cũng làm rõ quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc của Đảng bộ TP về vị trí, vai trò của TPHCM với những đặc điểm về tiềm năng, lợi thế, năng động, bám sát thực tiễn, nhạy bén nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của vùng và cả nước.

Hơn 50 tham luận gửi về hội thảo và các tham luận phát biểu trực tiếp đều khẳng định “năng động, sáng tạo” là bản chất, cốt cách, trở thành nét văn hóa tiêu biểu nhất của con người thành phố. Các tham luận cũng nhấn mạnh, TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trên cơ sở đó, các tham luận phân tích rõ cơ sở của sự năng động, sáng tạo và đánh giá toàn diện và sâu sắc về những sáng tạo trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ và phát triển TP; đồng thời đề xuất một số định hướng, giải pháp khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Cụ thể, TP cần kiên định theo tầm nhìn, định hướng phát triển thành phố theo hướng kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, lấy khoa học - công nghệ, tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và thông tin là động lực; không ngừng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy công quyền, xây dựng nền quản trị năng động, có cơ chế, chính sách thúc đẩy các nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với cuộc sống; cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với chăm lo phát triển văn hóa, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, giúp mỗi cá nhân con người được vun đắp những giá trị văn hóa, đạo đức…

 

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân bắt tay các đại biểu tại hội thảo (ảnh: Việt Dũng)

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định về vai trò quan trọng để tạo sự phát triển bền vững cho TPHCM đó chính là yếu tố con người . Đó là sự năng động, năng lực sáng tạo. Việc khơi dậy, phát huy nguồn lực này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm về tình hình thực tiễn, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, có thời kỳ TPHCM gặp muôn vàn khó khăn, thách thức với những trở lực cả về cơ chế, chính sách, cả trong đời sống thực tế lẫn tư duy nhận thức nhưng Đảng bộ và nhân dân TP đã tìm tòi cái mới, tháo gỡ các khó khăn.

Hiện nay, thành phố đang đứng trước nhiều thách thức mới như biến đổi khí hậu, sự gia tăng dân số cơ học… gây ra áp lực lớn đối với sự phát triển. Do đó, ngay từ bây giờ TPHCM phải dự báo được các vấn đề phát sinh, kể cả dự báo về nơi ở của số dân gia tăng trên để từ đó xây dựng các kế hoạch, giải pháp phù hợp.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra và nhấn mạnh, TPHCM đứng trước các thách thức thì quyết định của người lãnh đạo là hết sức quan trọng và việc đổi mới đòi hỏi từ việc lãnh đạo, định hướng đổi mới cũng như thực tiễn TPHCM. Việc khởi đầu của việc đổi mới, sáng tạo cần làm sao có sức lôi cuốn, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo đến tất cả người lao động, chính quyền, cấp ủy các cấp.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, hội thảo lần này là sự mở đầu cho một chuỗi các hoạt động của Đảng bộ TP từ đây đến hết nhiệm kỳ để khơi dậy ý thức, phát huy tài nguyên quan trọng nhất là con người sáng tạo, phát huy năng lực sáng tạo và đem lại những tác động tích cực cho sự phát triển toàn diện của TPHCM.

 

Thanh Mai

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: