Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 23/08/2019, 16:30

Bãi bỏ đơn giá chuẩn vận chuyển hành khách đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I và vùng II

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quyết định bãi bỏ một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 9/6/2012 của UBND TP về ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, bãi bỏ đơn giá chuẩn cho 1km vận chuyển hành khách đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I, hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II; đơn giá chuẩn cho 1km vận chuyển hành khách đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II; hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I, hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II; hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II.

 

Cũng theo Quyết định này, UBND TP bãi bỏ các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND. Cụ thể, bãi bỏ đơn giá xe buýt cho 1km vận chuyển áp dụng từ ngày 1/10/2011 đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I, hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II; đơn giá xe buýt cho 1km vận chuyển áp dụng từ ngày 1/10/2011 đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II; hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng I, hoặc vừa hoạt động trên địa bàn vùng I vừa hoạt động trên địa bàn vùng II; Hệ số điều chỉnh đơn giá đối với các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn vùng II.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2019.

 

VSBản in Quay lại
Xem theo ngày: