Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 20/09/2019, 11:50

Giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản

(HCM CityWeb) - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành, UBND các quận, huyện về giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản.

Theo đó, Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, kịp thời hướng dẫn giải quyết hoặc đề xuất giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc công chứng hợp đồng giao dịch bất động sản, trong đó có bất động sản hình thành trong tương lai.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thường xuyên báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tăng cường việc kiểm tra tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

 

Sở Xây dựng thực hiện tốt việc công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các thông tin về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, được huy động vốn quy định của pháp luật, trong đó thông tin rõ về số lượng và danh sách các căn hộ đủ điều kiện để bán trong tổng số căn hộ của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức khi giao dịch với tổ chức kinh doanh bất động sản cần chủ động lựa chọn hình thức công chứng hợp đồng để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. 

 

Toàn văn văn bản chỉ đạo

NTH


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: