Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 11/10/2019, 14:45

Năm 2020: Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên một số lĩnh vực

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận tất cả ý kiến của các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường viện trong quá trình triển khai Chương trình “Xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2020 - 2025”; xây dựng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho AI cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu, sinh viên và cán bộ công chức tại TP.

UBND TP cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hệ thống mạng chuyên dùng dùng riêng cho TP, trong đó tập trung triến khai và đánh giá giai đoạn 1 hệ thống viễn thông thế hệ mới 5G tại TP, đưa vào khai thác và phục vụ người dân, doanh nghiệp nhiều dịch vụ AI trên nền 5G, tiến tới sử dụng phổ biến, hiệu quả.

 

Từ năm 2020 đến năm 2025, TP sẽ ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đào tạo, nghiên cứu, triển khai các giải pháp có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành tại các sở, ban, ngành, quận, huyện gắn với chương trình xây dựng chính phủ điện tử và đề án đô thị thông minh. Một số lĩnh vực cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai ngay trong năm 2020 là giao thông vận tải, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, môi trường, cấp thoát nước, điện lực.

 

 

Ngoài ra, UBND TP sẽ phát động cuộc thi nhằm phát hiện, chọn lựa được các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất, điều hành có hàm lượng chất xám cao, đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và lợi ích cộng đồng cao.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: