Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 11/10/2019, 14:55

30/10: Hạn chót đăng ký dự án, hạng mục đầu tư triển khai Đề án đô thị thông minh

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tố chức Hội thảo về y tế thông minh và Hội thảo về giáo dục thông minh, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XI, giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các dự án, hạng mục đầu tư triển khai Đề án đô thị thông minh. Đến ngày 30/10/2019, các đơn vị không đăng ký danh mục đầu tư triển khai Đề án đô thị thông minh đế kịp bố trí vốn cho năm 2020, sẽ phải chịu trách nhiệm.

 

Sở Thông tin và Truyền thông cần sớm hướng dẫn việc triển khai mở rộng mô hình Đề án đô thị thông minh cho các sở-ngành, quận-huyện theo khung kiến trúc chung của TP.

 

NTKBản in Quay lại
Xem theo ngày: