Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 2, Ngày 14/10/2019, 13:55

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TP triến khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh; rà soát các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chức năng nhiệm vụ về đầu tư xây dựng và quản lý khai thác bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để kiến nghị UBND TP điều chỉnh cho phù hợp.

Trong thời gian chờ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị về công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên tuyến Nguyễn Văn Linh, Sở Giao thông vận tải được giao tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì lĩnh vực cầu, đường, vỉa hè, hệ thống tín hiệu giao thông trên tuyến đường này; trong khi đó Sở Xây dựng được giao tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì lĩnh vực thoát nước, chiếu sáng và cây xanh trên tuyến.

 

UBND TP cũng giao Sở Tài chính thực hiện rà soát tình hình thu, sử dụng, nộp ngân sách số thu phí giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh từ khi bắt đầu thu phí cho đến nay; chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp lập báo cáo số thu hàng tháng và quyết toán thu, chi hàng năm; rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đối với TP.

 

Ngoài ra, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cũng có trách nhiệm tiếp tục vận hành, khai thác và tổ chức thu phí theo giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư của UBND TP liên quan đến tuyến đường này; sớm xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến đường; thực hiện các nội dung chưa thực hiện tại giấy phép đầu tư; sớm xây dựng hoàn tất các hạng mục theo thiết kế đường Nguyễn Văn Linh đã được duyệt; thống nhất phương án triên khai lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng từ nguồn thu phí giao thông tại trạm thu trên đường Nguyễn Văn Linh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: