Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 06/12/2019, 14:50

Nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh việc phổ biến pháp luật cho thương nhân, tổ chức, cá nhân trong tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, UBND TP vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP.

Theo quy chế, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tuân thủ các nguyên tắc phối hợp quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo sự nhất quán, chủ động và trách nhiệm để công tác quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn TP; tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại.

 

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: