Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 26/03/2020, 14:45

Tất cả mọi người vào trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước phải đeo khẩu trang

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang đối với tất cả mọi người từ cổng vào trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Đối với việc tổ chức hội họp tại sở, ban, ngành và UBND các cấp, trong giấy mời họp, cần ghi rõ thành viên đến dự họp phải đeo khẩu trang.

 

Các cuộc họp đảm bảo không quá 50 người, người dự họp phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau ít nhất 1,5m; hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự li gần; rửa tay trước và sau cuộc họp; tổ chức họp trực tuyến nếu có thể nhằm tránh tập trung đông người.

 

Các cơ quan, đơn vị cần tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

TNNBản in Quay lại
Xem theo ngày: