Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 26/03/2020, 14:50

Điều chuyển 11 bến thủy nội địa từ Cảng vụ đường thủy

(HCM CityWeb) - Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND TP vừa chấp thuận thực hiện điều chuyển 11 bến thủy nội địa từ Cảng vụ đường thủy TP sang Trung tâm Quản lý đường thủy.

Trước mắt, Sở Giao thông vận tải được giao lập Kế hoạch thực hiện duy tu, bảo trì 11 bến thủy này để đảm bảo an toàn, mỹ quan và khai thác hiệu quả tài sản.

 

Khi lập Đề án, đơn vị được giao quản lý khai thác 11 bến thủy cần nghiên cứu nhiều phương thức để việc khai thác này đạt hiệu quả tối ưu, tạo nguồn thu cho ngân sách, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác phục vụ vận chuyển hành khách, khách du lịch bằng đường thủy và góp phần phát triển hoạt động giao thông thủy của TP.

NTKBản in Quay lại
Xem theo ngày: