Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 26/03/2020, 14:55

Quận 1: Cần tạo diện mạo văn minh, mỹ quan đô thị khu vực trung tâm TP

(HCM CityWeb) - Về nhiệm vụ năm 2020, UBND TP đã yêu cầu UBND quận 1 tập trung thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp của TP; trong đó, quận vừa tham gia các hoạt động, công trình, dự án cấp TP, vừa chọn các công trình tiêu biểu để thực hiện, đảm bảo chi ngân sách cho đại hội các cấp; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức chu đáo và thành công các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm.

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, UBND quận cần tạo diện mạo văn minh, mỹ quan đô thị khu vực trung tâm TP; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tiếp tục vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ, đảm bảo kết quả thực chất trong công tác khảo sát sự hài lòng của người dân về ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu trong năm nay, tỷ lệ người dân tham gia khảo sát sự hài lòng phải đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ hài lòng đạt 80% trở lên.

 

Nhằm xác định hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu, là cơ hội để phát triển, Quận cần thúc đẩy các hoạt động hội nhập phát triển thương mại - dịch vụ, các lĩnh vực phát triển đô thị đặt ra đối với địa phương; đồng thời, tăng cường liên kết vùng, liên kết quận, địa phương nhằm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, tạo động lực và điều kiện để cùng nhau phát triển trên cơ sở thế mạnh từng địa phương; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tạm ngừng tổ chức kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người; đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công năm 2020; quản lý tốt tài sản công, không để xảy ra trường hợp tài sản công không được kê khai, sử dụng sai mục đích; đề xuất hướng xử lý việc cải tạo, chỉnh trang các chung cư cũ, trong đó ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư chăm lo tốt nhất cho người dân tái định cư, đồng thời hài hòa các yếu tố đảm bảo việc kêu gọi đầu tư có tính khả thi.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Quận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấy mạnh công tác vận động giao nộp vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trong nhân dân, không để xảy ra trường hợp sử dụng trái phép vũ khí, góp phần giảm nguy cơ phát sinh tội phạm nguy hiểm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: