Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 06/08/2020, 15:50

Tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện

(HCM CityWeb) - UBND TP chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện từ tháng 8/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

UBND quận-huyện phải kịp thời thông tin cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội về việc thay đổi hình thức, thời gian và địa điểm chi trả.

NTK


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: