Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 5, Ngày 15/10/2020, 15:20

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND

(HMC CityWeb) - UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho các Sở - ngành, UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.

Theo đó, Quyết định sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất tại điểm a khoản 1 Điều 1; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 1; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 1; bãi bỏ điểm a khoản 4 Điều 3; bãi bỏ điểm i khoản 4 Điều 3.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020.

 

Xem nội dung sửa đổi, bãi bỏ của quyết định tại đây.

 

NTCNBản in Quay lại
Xem theo ngày: