Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 23/10/2020, 15:00

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận-huyện trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) của sở, ban, ngành, UBND quận-huyện trên địa bàn TP.

Việc xác định Chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành,UBND quận-huyện trên địa bàn TP, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường hành chính, môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; xây dựng bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá phù hợp để từ đó đánh giá được Chỉ số CCHC của từng sở, ban, ngành và UBND quận-huyện; góp phần nâng cao Chỉ số CCHC hàng năm của TPHCM.

 

NTCNBản in Quay lại
Xem theo ngày: