Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Gương điển hình tiên tiến: Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn
Gương điển hình tiên tiến: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi
Gương điển hình tiên tiến: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Gương điển hình tiên tiến:: Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, Sở Khoa học Công nghệ
Gương điển hình tiên tiến: Ông Phan Văn Kha, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2016-2020
Tóm tắt thành tích các tập thể và cá nhân giao lưu điển hình trước và trong đại hội
Kết quả tham mưu giúp UBND Thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân
Tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
Tổ chức công đoàn thành phố với mô hình chăm lo vật chất và tinh thần của người lao động trong 5 năm (2011-2015)
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động TPHCM giai đoạn 2010 - 2014
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014
Quận 7 tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2014
Quận 9 tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một Thành viên tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014
Hội khuyến học thành phố tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014
Quận 12 tổ chức hội nghị điện hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014
Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014
Quận 11 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2014
Quận 6 tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Cục Thuế thành phố tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014
Huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010 – 2014 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
SAMCO tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014
Huyện Củ Chi đủ điều kiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Hội nghị điển hình tiên tiến Hội nông dân huyện Củ Chi giai đoạn 2010 – 2014