Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (19/10)
(HCM CityWeb) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (gọi tắt là Hội đồng) vừa ban hành Quy chế hoạt động thay thế cho Quyết định số 5551/QĐ-HĐPH ngày 10/10/2013 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM.
Thực hiện nghiêm quy định về khoản thu trong năm học 2020-2021 (19/10)
Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2022 (19/10)
Thành ủy TPHCM họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (19/10)
Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 (19/10)
Tư vấn sức khỏe tháng 10: Bệnh lý mạch máu ngoại biên những điều cần lưu ý (19/10)
Giải thể Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (18/10)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 (18/10)
Trao giải hội thi văn nghệ “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” (18/10)
TPHCM triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế (17/10)
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (19/10)
(HCM CityWeb) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (gọi tắt là Hội đồng) vừa ban hành Quy chế hoạt động thay thế cho Quyết định số 5551/QĐ-HĐPH ngày 10/10/2013 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM.
Thực hiện nghiêm quy định về khoản thu trong năm học 2020-2021 (19/10)
Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2022 (19/10)
Thành ủy TPHCM họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (19/10)
Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 (19/10)
Tư vấn sức khỏe tháng 10: Bệnh lý mạch máu ngoại biên những điều cần lưu ý (19/10)
Giải thể Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (18/10)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 (18/10)
Trao giải hội thi văn nghệ “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” (18/10)
TPHCM triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế (17/10)
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (19/10)
(HCM CityWeb) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (gọi tắt là Hội đồng) vừa ban hành Quy chế hoạt động thay thế cho Quyết định số 5551/QĐ-HĐPH ngày 10/10/2013 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM.
Thực hiện nghiêm quy định về khoản thu trong năm học 2020-2021 (19/10)
Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2022 (19/10)
Thành ủy TPHCM họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (19/10)
Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 (19/10)
Tư vấn sức khỏe tháng 10: Bệnh lý mạch máu ngoại biên những điều cần lưu ý (19/10)
Giải thể Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (18/10)
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 (18/10)
Trao giải hội thi văn nghệ “Tiếng hát từ ngôi nhà của phái đẹp” (18/10)
TPHCM triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế (17/10)