Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (19/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương trong năm 2019 thực hiện đột phá về công tác cải cách hành chính, trong đó nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp so với năm 2018; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 8/10/2018 của HĐND TP về ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2018 – 2020.
Khảo sát tình hình tiêu dùng hàng Việt tại các hệ thống phân phối trên địa bàn TP (19/03)
Trao quyết định điều động nhân sự (19/03)
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (19/03)
Thông báo của Tòa án nhân dân quận Tân Bình (18/03)
Lịch công tác tuần 12 của Thường trực UBND Thành phố (18/03)
TPHCM mong muốn Ireland chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử (18/03)
Ông Huỳnh Cách Mạng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (18/03)
Nhân rộng áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (18/03)
Đầu tư xây dựng nghĩa trang và khu xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ (18/03)
Nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (19/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương trong năm 2019 thực hiện đột phá về công tác cải cách hành chính, trong đó nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp so với năm 2018; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 8/10/2018 của HĐND TP về ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2018 – 2020.
Khảo sát tình hình tiêu dùng hàng Việt tại các hệ thống phân phối trên địa bàn TP (19/03)
Trao quyết định điều động nhân sự (19/03)
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (19/03)
Thông báo của Tòa án nhân dân quận Tân Bình (18/03)
Lịch công tác tuần 12 của Thường trực UBND Thành phố (18/03)
TPHCM mong muốn Ireland chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử (18/03)
Ông Huỳnh Cách Mạng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (18/03)
Nhân rộng áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (18/03)
Đầu tư xây dựng nghĩa trang và khu xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ (18/03)
Nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (19/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương trong năm 2019 thực hiện đột phá về công tác cải cách hành chính, trong đó nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp so với năm 2018; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 8/10/2018 của HĐND TP về ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2018 – 2020.
Khảo sát tình hình tiêu dùng hàng Việt tại các hệ thống phân phối trên địa bàn TP (19/03)
Trao quyết định điều động nhân sự (19/03)
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (19/03)
Thông báo của Tòa án nhân dân quận Tân Bình (18/03)
Lịch công tác tuần 12 của Thường trực UBND Thành phố (18/03)
TPHCM mong muốn Ireland chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử (18/03)
Ông Huỳnh Cách Mạng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (18/03)
Nhân rộng áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (18/03)
Đầu tư xây dựng nghĩa trang và khu xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Giờ (18/03)