Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà vệ sinh và thùng rác công cộng (20/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai “Đề án mạng lưới các phương tiện vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng,... trên bộ, trên sông đáp ứng nhu cầu giữ gìn môi trường trên địa bàn TP” và nội dung “Kêu gọi đầu tư thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng trên bộ, trên sông đáp ứng nhu cầu giữ gìn môi trường”.
Ủy thác quản lý dự án Nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi (20/10)
Đề xuất hướng xử lý các lô đất xây dựng nhà ở không phù hợp quy hoạch (20/10)
Kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất 35 dự án có diện tích trồng lúa từ 10ha trở lên (20/10)
Đầu tư xây dựng một số dự án nhà ở trên địa bàn TP (20/10)