Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Từ 4 đến 6-7-2017: Dự kiến diễn ra kỳ họp lần thứ 5 HĐND TP khóa IX (22/05)
(HCM CityWeb) - Để phục vụ cho kỳ họp lần thứ 5 HĐND TP khóa IX (dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6-7-2017), UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh TP 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; tờ trình về các dự án đầu tư công.
Triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025 (22/05)
Tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng (22/05)
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (22/05)
Triển khai các biện pháp phòng chống mã độc WannaCry (22/05)