Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ lai tạo các giống nấm (18/10)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận cho Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ thiết lập các phương pháp phân lập, định danh và lưu trữ giống nấm; hướng dẫn nghiên cứu sinh lý, sinh thái một số nấm ăn và nấm dược liệu áp dụng vào trồng nấm; hướng dẫn các kỹ thuật về tách dòng đơn bội và lai tạo các giống nấm mới.
Năm học 2018 – 2019: Triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học (18/10)
Thực hiện dự án xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn TP (18/10)
Hỗ trợ tỉnh Long An tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt (18/10)
Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn quận Thủ Đức (18/10)