Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức Sự kiệnThứ 4, Ngày 26/10/2016, 13:45

Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HCM CityWeb) – Sáng 26-10, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã tổ chức tọa đàm “Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM Dương Công Khanh đã chủ trì buổi tọa đàm.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

 

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đều cho rằng, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, có mặt chuyển biến sâu sắc hơn.  Đáng chú ý, việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có mặt chuyển biến sâu sắc hơn. Việc học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên động lực, chuẩn mực trong ứng xử, giải quyết công việc, ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực.

 

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 

Nhiều ý kiến cũng thống nhất chung rằng chỉ nơi nào người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu thì cấp dưới mới suy nghĩ hành động chuẩn mực. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện trước tiên từ người lãnh đạo, đứng đầu tổ chức cơ sở. Đó vừa là tấm gương gẫn gũi nhất và cụ thể nhất để quần chúng noi theo, vừa tạo được môi trường làm việc thật sự tốt để cấp dưới không dao động về tư tưởng, yếu kém về đạo đức và nảy sinh phong cách quan liêu, xem thường quần chúng, ý thức phục vụ kém.

 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho biết, sự chuyển biến về nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên có nơi chưa sâu sắc; vẫn còn cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tẩm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân, chưa xem đây là việc làm thường xuyên nên chưa chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, chưa tích cực, chủ động, thiếu quyết tâm, kiên trì, thiếu giải pháp trong triển khai thực hiện.

 

Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM Dương Công Khanh phát biểu tại tọa đàm.

 

Kết thúc tại buổi tọa đàm, Bí thư Dương Công Khanh cho rằng những yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được các chi bộ cơ sở đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên. Đồng thời, nhiệm vụ cần được gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, cơ quan, đơn vị, những bức xúc của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thanh Mai

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: