Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 4, Ngày 15/03/2017, 15:25

Thành ủy TPHCM và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021

(HCM CityWeb)- Chiều 14-3, Thành ủy TPHCM phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021.

 

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM và Hội đồng Lý luận Trung ương

ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021.
Đến dự lễ ký kết có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang; Ủy viên Trung ương Đảng, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS-TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS-TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung.Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ về việc gắn lý luận với thực tiễn trong điều kiện phát triển năng động sáng tạo của TPHCM, góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn phát triển sinh động của Thành phố đề xuất với Trung ương những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp lãnh đạo phát triển có giá trị và bổ sung vào lý luận, đường lối của Đảng.Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn TPHCM nhằm mục đích tham mưu, tư vấn, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TPHCM, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TPHCM. Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy trong việc xây dựng chương trình, nội dung các khóa đào tạo, các lớp bồi dưỡng cán bộ của Thành phố, cử chuyên gia báo cáo các chuyên đề phù hợp. Thành ủy TPHCM cử các chuyên gia báo cáo về những vấn đề lý luận - thực tiễn cho Hội đồng Lý luận Trung ương.Ngoài ra, hai bên phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; Thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị; trao đổi thông tin về những nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị.Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TPHCM. Bí thư Đinh La Thăng kỳ vọng từ chương trình hợp tác này, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ giúp cho Thành phố làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới phát sinh; nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thành phố… Đặc biệt từ thực tiễn Thành phố, sẽ cùng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật mang tính đột phá để Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, có điều kiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm cao hơn của Thành phố “cùng cả nước, vì cả nước” trong giai đoạn mới.Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giúp Thành ủy TPHCM thường xuyên cập nhật, nghiên cứu lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng cán bộ của Thành phố; giúp đào tạo lý luận chính trị cao cấp; gắn lý luận với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên Thành phố; tổng kết thực tiễn.Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cho rằng TPHCM là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước đã đóng góp nhiều tư duy đổi mới cho cả nước. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm của Thành phố không chỉ đóng góp xây dựng các Nghị quyết mà cả những văn kiện mang tính định hướng lâu dài của đất nước.Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú khẳng định: Từ chương trình hợp tác giữa hai bên, Hội đồng Lý luận Trung ương có thể tiếp cận khảo sát, đóng góp cho Trung ương những lý luận vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Hàng năm, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TPHCM cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai bên đã được xác định trong Chương trình để xây dựng kế hoạch hợp tác; thông báo về những nội dung, yêu cầu, biện pháp cụ thể để thống nhất và phối hợp thực hiện có chất lượng, hiệu quả thiết thực.

 

Theo website Thành ùy TPHCM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: