Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 4, Ngày 26/04/2017, 12:05

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và Liên minh Hợp tác xã ký kết hợp tác

(HCM CityWeb) – Chiều 25-04, Ban Thi đua - Khen thưởng và Liên minh hợp tác xã TPHCM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã giai đoạn 2017-2022.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi lẽ.

  

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã Thành phố; phối hợp tập trung thực hiện phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới”, phong trào “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.

Hai đơn vị gắn với việc tổ chức hiệu quả phong trào thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trọng tâm là phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới".

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, các Hợp tác xã điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa cao để học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh TPHCM luôn quan tâm xây dựng các hợp tác xã kiểu mẫu cũng như phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động một cách hiệu quả, thực chất. Hiện TPHCM có 1.700 tổ hợp tác và gần 400 hợp tác xã.

Để công tác thi đua – khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đề nghị, triển khai chương trình phối hợp cần phát huy vai trò thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Thanh Mai

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: