Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 07/07/2017, 16:00

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa các hành vi tham nhũng

(HCM CityWeb) – Sáng 7-7, Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

  

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017

 


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra Thành phố đã thực hiện 128 cuộc thanh tra về lĩnh vực hành chính; Thanh tra các Sở - ngành thực hiện 10.515 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; triển khai thực hiện 42 cuộc thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo.


Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng, ngành Thanh tra Thành phố đã tiếp 3.622 lượt người dân và tiếp nhận 2.404 đơn khiếu nại.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng cho rằng những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng vừa qua là tiền đề quan trọng để ngành Thanh tra và Thanh tra Thành phố tiếp tục phát huy, giữ vững thành tích đạt được và hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chương trình công tác năm, góp phần thiết thực để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của Thành phố.


Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng đề nghị từ nay đến cuối năm, Chánh Thanh tra các ngành, các cấp bố trí, phân công hợp lý đội ngũ chuyên viên, thanh tra viên tham gia vào các đoàn thanh tra; chủ động tiến hành những đoàn thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2017 và các đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; trong đó chú trọng tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm, tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tiếp tục phát huy kết quả tích cực đạt được trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra.


Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng cũng đề nghị ngành Thanh tra Thành phố phối hợp với các ngành hoàn thành tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo nhanh hơn, chất lượng hơn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện mạnh mẽ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng …

 

  

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: