Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 4, Ngày 04/10/2017, 08:00

TPHCM tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng

(HCM CityWeb) – Sáng 3-10, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố cho biết, qua 13 năm triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, các cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến, quan tâm đến việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời, chú trọng đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, những vấn đề trọng yếu trên địa bàn thành phố.

 

Qua đó, các phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố, của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vụ, sự nghiệp. Đến nay, đã có 100% cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đều xây dựng kế hoạch phát động thi đua hàng năm; hướng dẫn tiêu chí và bình xét thi đua tại đơn vị; thành lập và củng cố Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến các cấp.

 

Ngoài ra, UBND Thành phố đã chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản khung vào chương trình công tác của Hội đồng phổ biến pháp luật của Thành phố; ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

 

Từ năm 2004 đến nay, TPHCM có 934 phong trào thi đua và trên 6.000 công trình, mô hình, giải pháp tổ chức thi đua do các đơn vị thực hiện như: phong trào “Gia đình thi đua tiết kiệm điện”; mô hình “Chuỗi thực phẩm an toàn”; mô hình “Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” gắn với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”;  mô hình “Vì Quận 12 bình yên”; phong trào “Khu phố không có tội phạm ẩn náu, tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”; mô hình “Lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn cho người bệnh là trên hết”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”;…

 

Công tác khen thưởng và việc thực hiện chính sách khen thưởng có sự chuyển biến tích cực, nghiêm túc, được Thành phố thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 2004 đến 2016, Thành phố đã khen thưởng 112.423 trường hợp.

 

Ông Huỳnh Công Hùng cho rằng, thực tế các chính sách về thi đua, khen thưởng còn rất nhiều bất cập, cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới theo hướng thiết  thực, hiệu quả, phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Từ thực tế trên, TPHCM kiến nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương một số nội dung như: Xem xét thay thế Luật Thi đua, Khen thưởng và các chính sách về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; có hướng dẫn quy trình đăng ký thi đua và tiêu chuẩn xét khen thưởng cụ thể cho các đối tượng ngoài nhà nước như: công nhân, nông dân, các thành phần kinh tế tư nhân… 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu tặng bằng khen của UBND Thành phố cho đại diện Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất

 

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương TPHCM thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

 

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Thành phố tiếp tục thường xuyên đổi mới phong trào thi đua, khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận hưởng ứng tham gia mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng hiện nay; công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích đồng thời tôn vinh khen thưởng, mang tính giáo dục, nêu gương, không chạy theo thành tích, để thật sự thi đua là động lực để phát triển.

 

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thay mặt lãnh đạo Thành phố tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước tại hội nghị.

 

Để phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị Thủ trường các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố cần chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

 

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016-2020); xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/2018) bằng các công trình, các phong trào thi đua cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao; quan tâm kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp gắn với hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

 

 

Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn.


Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả; đồng thời phải kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”, “gương thầm lặng mà cao cả” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực thi đua yêu nước bằng các phong trào hành động cách mạng cụ thể, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Thành phố giai đoạn 2016-2020, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

 

Dịp này, UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 74 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai, thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng liên tục nhiều năm (2004-2017), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố 

 

 

Minh ThưBản in Quay lại
Xem theo ngày: