Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 12/01/2018, 06:20

TPHCM tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017

(HCM CityWeb) - Sáng 11-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông.
Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2017, hệ thống tuyên giáo TPHCM đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp do thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát với yêu cầu, nội dung lãnh đạo của cấp ủy. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời phát hiện, tham mưu những nội dung yêu cầu và định hướng các nội dung tuyên truyền một cách chủ động, nhạy bén. Trong năm, toàn Đảng bộ Thành phố đã thực hiện hơn 57.000 cuộc tuyên truyền miệng với gần 10 triệu lượt người tham dự.
Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, trong năm 2018, ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, nâng cao tính dự báo, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; đồng thời tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. “Công tác tuyên giáo phải mang tính chiến đấu và thuyết phục cao”, bà Thân Thị Thư nhấn mạnh.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để huy động sức mạnh trong nhân dân thực hiện Nghị quyết này.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy  Thân Thị Thư, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, ngành tuyên giáo TPHCM sẽ tập trung thực hiện 8 giải pháp, trong đó nâng cao nhận thức thực hiện công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Cùng với tiếp tục phát triển lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên sẽ thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản văn học, nghệ thuật; phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến,…
 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2018 bên cạnh những thuận lợi khi có Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Thành phố sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức về ngập nước, kẹt xe… Do đó, Tuyên giáo cùng các cấp ủy, sở-ban-ngành cần chú trọng quan tâm các vấn đề về đột phá về đổi mới thể chế, tăng cường vai trò trách nhiệm người đứng đầu, phát huy sự sáng tạo trong nhân dân và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Tại hội nghị, 40 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2017 đã vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; 25 đơn vị nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
Minh DungBản in Quay lại
Xem theo ngày: