Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 7, Ngày 10/03/2018, 09:00

TPHCM: Tuyên truyền, phổ biến quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

(HCM CityWeb) - Chiều 9/3, TPHCM phối hợp cùng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài Chính) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Ông Trần Đức Thắng, đại diện Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài Chính) nhấn mạnh, tài sản công có thể tiếp tục sử dụng, thu hồi, điều chuyển, bán - chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, giao về địa phương... Đó là những quy định mới trong Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

 

Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công, gồm: đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng (trừ nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ hộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp); xe ô tô; máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Nghị định quy định rõ các hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, gồm: giữ lại tiếp tục sử dụng; thu hồi; điều chuyển; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; các hình thức khác.

 

Trong đó, việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong 2 trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại; tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

 

Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại; tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

 

Nghị định 167 cũng quy định rõ đối với trường hợp xử lý nhà, đất sử dụng không đúng quy định.

 

Theo đó, đối với nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích.

 

Việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân phải di dời (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cơ cấp huyện) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Trường hợp sử dụng toàn bộ cơ sở nhà, đất hoặc một phần cơ sở nhà, đất để cho mượn, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình thức sử dụng khác không đúng quy định mà có thể tách phần diện tích sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì xử lý thu hồi theo quy định.

 

Trường hợp sử dụng một phần cơ sở nhà, đất để cho mượn, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình thức khác không đúng quy định mà không thể tách phần diện tích sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định.

 

Sau khi chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định này.

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, TPHCM sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện vừa rà soát và thống nhất. Song song đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo Nghị định 167 cũng như hướng dẫn cho các đơn vị cùng tham gia.

 

Là một đô thị đặc biệt nên TPHCM sẽ phân loại tính toán hợp lý, kiểm tra tài sản công sử dụng cho mục đích công ích, tài sản công phục vụ cho nguồn vốn để triển khai các dự án, đấu giá công khai minh bạch... Riêng những tài sản công sử dụng sai mục đích, TP yêu cầu các đơn vị phải chấn chỉnh, không để xảy ra sai sót… Vì quản lý tài sản công đúng và hiệu quả, sẽ đóng góp cho sự phát triển của TP, cũng như hoạt động của các cơ quan Nhà nước.  

 

Minh Dung

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: