Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 06/07/2018, 14:20

Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

(HCM CityWeb) – Sáng ngày 6/7, Hội thảo Lý luận lần thứ 14 đã diễn ra tại TPHCM với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo, phía Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hoàng Khôn Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo TPHCM tham dự Hội thảo có Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là một điểm sáng trong hợp tác giao lưu giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước.

 

Những thành tựu trong 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam là các giai đoạn lịch sử quan trọng, có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của mỗi nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh trong khu vực và trên thế giới.

 

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nêu khái quát chặng đường hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam, từ những định hướng quan trọng về đường lối, chính sách đến những mục tiêu trọng tâm cần thực hiện và  nêu rõ những thành tựu to lớn, cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình đổi mới.

 

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng qua mấy chục năm đổi mới ở Việt Nam cũng như cải cách mở cửa ở Trung Quốc, hai nước đều đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh để đổi mới đất nước thành công theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp cận đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; đặt đổi mới tư duy lên hàng đầu để mở đường và định hướng; xác định đổi mới, phát triển kinh tế là trung tâm và đi trước một bước; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hoá, con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu; thường xuyên lấy sự ổn định chính trị - xã hội làm tiền đề, là điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới và phát triển.

 

Trong phát biểu đề dẫn của của mình, Ông Hoàng Khôn Minh, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa, đặc biệt là những nhận thức mang tính quy luật trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện phát triển phồn vinh ở Trung Quốc.

 

Ông Hoàng Khôn Minh cũng nêu các quan điểm, nhận thức, phân tích quá trình triển khai cũng như những thành tựu mang tính lịch sử của 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc là chủ đề của toàn bộ lý luận và thực tiễn từ cải cách mở cửa đến nay.

 

Tại các phiên thảo luận của Hội thảo, đại biểu hai bên đã đi sâu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về các vấn đề trong quá trình thực hiện đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung Quốc, như xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế..., qua đó học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay của nhau để vận dụng một cách hiệu quả vào tình hình thực tế của mỗi nước.

 

 

Phúc Thịnh

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: