Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 6, Ngày 11/01/2019, 07:20

Ngành Tuyên giáo TP triển khai nhiệm vụ năm 2019

(HCM CityWeb) - Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu xem triển lãm những thành tựu của ngành Tuyên giáo TP năm 2018

 

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, năm 2018, các mặt hoạt động tuyên giáo đều có chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội. Cấp ủy các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; quan tâm phát hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị  vững mạnh.

 

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền học tập, triển khai các nghị quyết, tham mưu ban hành sớm kế hoạch, nội dung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP, ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí TP.

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng. Trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng, nâng cao nhận thức thực hiện công tác tư tưởng là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

 

Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường gắn với việc xây dựng TP thông minh, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, thực hiện công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm thi đua, đẩy mạnh công tác phát hiện bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa, về thi đua lao động, học tập, sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 

Bí thư Thành Ủy TPHCm Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo

Đánh giá cao nỗ lực sáng tạo của ngành Tuyên giáo TP, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác tuyên giáo đã có đóng góp quan trọng, tạo không khí chính trị phấn khởi để TP nỗ lực thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên truyền đã đi sâu hơn và rộng hơn, kịp thời, nhanh chóng đến cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

 

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuyên giáo là đẩy mạnh tuyên truyền điển hình sáng tạo, tuyên truyền bằng người thật, việc thật, nhấn mạnh những người có hoạt động sáng tạo để hình thành văn hóa sáng tạo của TP. Cùng với chính sách hỗ trợ sáng tạo, phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động sáng tạo, đặc biệt là tấm gương người sáng tạo thành công. Cần hình thành hoạt động truyền thông sáng tạo để phát triển TP từ nay đến năm 2030. Ngành tuyên giáo có vai trò quan trọng trong nội dung này, giúp TP thúc đẩy phong trào sáng tạo. Cùng với đó là thực hiện mạnh mẽ hơn việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc

 

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 40 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen cho 33 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

 

 

Minh Dung

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: