Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 01/02/2019, 15:25

Chấn chỉnh công tác quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, đồng thời chịu trách nhiệm đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đi nước ngoài khi chưa được chấp thuận của cấp có thẩm quyền; hoàn thiện quy trình, thủ tục xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, giảm thiểu tình trạng chậm trễ, sai sót trong giải quyết hồ sơ.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

TNN


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: