Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 01/02/2019, 15:15

Tổ chức lại các trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế dự phòng

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định tổ chức lại các trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế dự phòng bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng TP, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Dinh dưỡng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP”. Đây là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn TP.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP tạm thời được xếp hạng I cho đến khi có quy định mới thay thế Thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế. 

 

Trụ sở Trung tâm đặt tại số 699 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Tạm thời giữ nguyên các cơ sở hiện đang làm việc của Trung tâm Y tế dự phòng TP, Trung tâm Dinh dưỡng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cho đến khi hoàn thành việc xây dựng trụ sở mới của Trung tâm.

 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: