Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 01/02/2019, 15:05

Thành lập Ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định thành lập Ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn thuộc Bệnh viện Từ Dũ.

Ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn sẽ tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô; cung ứng mô cho các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học; cung ứng, trao đổi mô với các ngân hàng mô khác; hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc trao đổi mô nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu y học. 

NNTM


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: