Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động của Lãnh đạo Thành phốThứ 7, Ngày 10/08/2019, 09:30

Ngành Nội vụ TPHCM sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

(HCM CityWeb) – Chiều 9/8, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành nội vụ TP 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Sở Nội vụ

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Lâm Hùng Tấn cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác. Cụ thể, trong công tác tổ chức, biên chế, Sở đã tập trung tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức và hoạt động của các sở - ngành; thực hiện chính sách tinh giản biên chế và các hồ sơ liên quan đến tổ chức doanh nghiệp.

 

Về quản lý biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP trình HĐND TP thông qua Kế hoạch biên chế năm 2019 và giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc năm 2019 cho các sở - ngành, quận - huyện và các Hội đặc thù; kiểm tra công tác tại 20 đơn vị.

 

Về Đề án vị trí việc làm, Sở đã tham mưu việc đôn đốc Văn phòng UBND TP thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND TP và phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm tại: Lực lượng TNXP TP và Ban quản lý Công viên Lịch sử văn hóa.

 

Trong công tác phân cấp, ủy quyền, Sở đã tham mưu văn bản hướng dẫn thể thức ký thừa ủy quyền; ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4712/QĐ-UBND và Quyết định số 4713/QĐ-UBND của UBND TP và hướng dẫn các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền tại hai quyết định trên.

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao Huân chương lao động hạng Nhì và Huân chương lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc Sở Nội vụ

 

Đối với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Sở đã tham mưu UBND TP phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình: nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2019 – 2020. Công tác bổ nhiệm – chuyển – nâng ngạch, miễn nhiệm, bổ nhiệm – thi thăng hạng – thay đổi chức danh nghề nghiệp; công tác giải quyết chính sách được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ đã triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện công tác CCHC của TP năm 2019 đến các sở - ngành, quận - huyện, có 23 sở - ngành, 24 quận - huyện đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2019.

 

Sở đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 2019 trên địa bàn TP; tại hội nghị, Thủ trưởng 29 sở - ngành và Chủ tịch 24 quận - huyện đã ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2019.

 

Sở Nôi vụ cũng triển khai nhân rộng 5 mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về công tác CCHC; giới thiệu 251 sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC.

 

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Sở Nội vụ đã tham mưu, triển khai thực hiện các chương trình theo đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP năm 2019.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đánh giá cao những kết quả Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm mong muốn từ nay đến cuối năm, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan cải thiện, nâng hạn các chỉ số PAPI, PAR-Index, PCI của TP; tham mưu cho UBND TP phối hợp với các cơ quan, đơn vị sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tin tưởng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ TP sẽ nỗ lực đoàn kết, phát huy các thành tích đã đạt được; khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, góp phần cùng TP đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời giúp TP hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

 

Dịp này, Sở Nội vụ TP vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018; 1 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, 1 cá nhân được trao Huân chương lao động hạng Ba; nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiều năm liên tục.

 

Minh Thư


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: