Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 17/03/2017, 13:50

Chỉ cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại các vị trí không tuyển được người lao động Việt Nam

(HCM CityWeb) - UBND TPHCM đã giao các sở-ngành liên quan phối hợp với UBND các quận-huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng LĐNN vào từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam (LĐVN) không đáp ứng được theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo sử dụng có hiệu quả LĐNN và đảm bảo việc làm cho LĐVN; chỉ cấp giấy phép cho người LĐNN vào làm việc tại các vị trí không tuyển được người LĐVN.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng, ý thức thái độ và tác phong làm việc của người LĐVN; phối hợp với UBND các quận-huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến người LĐNN...

 

Công an Thành phố cần tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn TP; không cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: