Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 25/04/2017, 16:30

Kế hoạch thông tin đối ngoại của TPHCM năm 2017

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của TPHCM năm 2017.

 

Theo đó, các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố năm 2017 phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng và phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội.

 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gồm: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế, trong đó tập trung triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực với các đối tác chiến lược của Thành phố, các nước trong khu vực ASEAN; thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để đồng bào cũng như bạn bè trong và ngoài nước hiểu đầy đủ về Đảng, Nhà nước;… 

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: