Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 3, Ngày 25/04/2017, 16:10

Đẩy nhanh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP

(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy nhanh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, UBND TP sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn TP xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở, đồng thời cho TP vận dụng 7 trường hợp đã được Bộ hướng dẫn để xử lý việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý từng trường hợp để kịp thời giải quyết cho người dân trong thời gian còn chờ hướng dẫn.

 

UBND TP cũng chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện ký Quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; ký Quyết định phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: