Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 16/06/2017, 16:00

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước

(HCM CityWeb) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP vừa giao các sở-ngành, UBND các quận – huyện, các Tổng công ty - Công ty trực thuộc TP tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong quá trình kiểm tra hoạt động đấu thầu của các đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn TP.

 

Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc ưu tiên dùng hàng trong nước; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; đồng thời quảng bá sâu rộng tới nhiều đối tượng về năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp trực thuộc TP.

 

Riêng Đài Truyền hình TP cần xây dựng chuyên mục riêng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và điển hình tiêu biểu về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước sản xuất được; ưu tiên thời lượng để quảng bá các vật tư, hàng hóa trong nước sản xuất được, đặc biệt là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ ra đời dựa trên kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc TP và các doanh nghiệp trong nước.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: