Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 12/07/2017, 16:45

Thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025, do Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Trưởng ban.

 

Ban chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025 có nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức, triển khai thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025.

 

 

Ban chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025 được sử dụng con dấu của cơ quan thường trực (Sở Giao thông vận tải) để hoạt động; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: