Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 4, Ngày 12/07/2017, 16:20

Thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng bãi đậu xe

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn TP, do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa làm Tổ trưởng.

 

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ: rà soát tình hình thực hiện, giải quyết các khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn TP; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn TP; họp định kỳ mỗi tháng hoặc đột xuất để rà soát tình hình thực hiện và giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực hiện đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn, báo cáo UBND TP.

 

 

Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành sẽ xem xét quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác liên ngành.

 

Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: