Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hànhThứ 6, Ngày 11/08/2017, 16:45

Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của TPHCM giai đoạn 2016-2020.

 

Kế hoạch nhằm phát triển lực lượng diễn viên, văn nghệ sĩ trưởng thành về mọi mặt, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xứng tầm đô thị đặc thù; củng cố, xây dựng, phát triển lĩnh vực thể dục, thể thao Thành phố, nhất là thể thao thành tích cao; bổ sung lực lượng tài năng phục vụ phát triển ngành văn hóa, nghệ thuật song song với nâng cao vị thế của thể thao Thành phố trên đấu trường hội nhập quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

 

Thông qua việc tăng cường phát hiện, tuyển chọn, đào tạo tài năng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao, Thành phố tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, xây dựng lực lượng này trở thành những chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan. 

 

Minh Thư

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: